Planirana leglo

Prilikom planiranja budućeg legla, pomno biramo kombinaciju mužjaka i ženke u želji za dobivanjem što kvalitetnijih potomaka. Također vodimo brigu da svaku našu ženku parimo samo jednom godišnje te joj na takav način dajemo dovoljno vremena da se potpuno oporavi od trudnoće i podizanja mačića.