Prijašnja legla

Uzgojem se bavimo duži niz godina pa se tako skupio i veliki broj legala. Ovo su legla iz prošlih godina.

Datum rođenja: 27.04.2018

Otac:
Ime: CH Umberto Clemena Cats*lv
Boja: Lila
EMS kod: BSH c

Majka:
Ime: Unbelievable Beauty of Freya*hr
Boja: crna kornjačevina
EMS kod: BSH f

Mačići:

SPARROW JACK Beauty of Freya*HR
Boja: čokoladna
Spol: mužjak
Težina: 77g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Ivica iz Pule

SPARTAN Beauty of Freya*HR
Boja: krem
Spol: mužjak
Težina: 82g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Gordana iz Zagreba

STARDUST Beauty of Freya*HR
Boja: lila
Spol: ženka
Težina: 90g
Status: rezervirana
Udomitelj:
Daniela iz Zagreba

SANSA Beauty of Freya*HR
Boja: plava kornjačevina
Spol: ženka
Težina: 95g
Status: rezervirana
Udomitelj:
Marija iz Rijeke

Datum rođenja: 27.04.2018

Otac:
Ime: CH Umberto Clemena Cats*lv
Boja: Lila
EMS kod: BSH c

Majka:
Ime: Unbelievable Beauty of Freya*hr
Boja: crna kornjačevina
EMS kod: BSH f

Mačići:

SPARROW JACK Beauty of Freya*HR
Boja: čokoladna
Spol: mužjak
Težina: 77g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Ivica iz Pule

SPARTAN Beauty of Freya*HR
Boja: krem
Spol: mužjak
Težina: 82g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Gordana iz Zagreba

STARDUST Beauty of Freya*HR
Boja: lila
Spol: ženka
Težina: 90g
Status: rezervirana
Udomitelj:
Daniela iz Zagreba

SANSA Beauty of Freya*HR
Boja: plava kornjačevina
Spol: ženka
Težina: 95g
Status: rezervirana
Udomitelj:
Marija iz Rijeke

Datum rođenja: 26.04.2018

Majka:
Ime: GIC Alayla Beauty of Freya*hr
Boja: lila kornjačevina
EMS kod: BSH j

Mačići:

STELLA Beauty of Freya*HR
Boja: plava
Spol: ženka
Težina: 102g
Status: rezervirana
Udomitelj:
Marija iz Rijeke

SIRI Beauty of Freya*HR
Boja: plava kornjačevina
Spol: ženka
Težina: 113g
Status: rezervirana
Udomitelj:
Srđan iz Splita

STARK Beauty of Freya*HR
Boja: krem
Spol: mužjak
Težina: 124g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Anita iz Šibenika

Datum rođenja: 26.04.2018

Majka:
Ime: GIC Alayla Beauty of Freya*hr
Boja: lila kornjačevina
EMS kod: BSH j

Mačići:

STELLA Beauty of Freya*HR
Boja: plava
Spol: ženka
Težina: 102g
Status: rezervirana
Udomitelj:
Marija iz Rijeke

SIRI Beauty of Freya*HR
Boja: plava kornjačevina
Spol: ženka
Težina: 113g
Status: rezervirana
Udomitelj:
Srđan iz Splita

STARK Beauty of Freya*HR
Boja: krem
Spol: mužjak
Težina: 124g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Anita iz Šibenika

Datum rođenja: 31.03.2018

Majka:
Ime: Viva La Vie Luludi*pl
Boja: plava
EMS kod: BSH a

Mačići:

S* THOR Beauty of Freya*HR
Boja: plava
Spol: mužjak
Težina: 111g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Sanja iz Zagreba

Datum rođenja: 31.03.2018

Majka:
Ime: Viva La Vie Luludi*pl
Boja: plava
EMS kod: BSH a

Mačići:

S* THOR Beauty of Freya*HR
Boja: plava
Spol: mužjak
Težina: 111g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Sanja iz Zagreba

Datum rođenja: 19.03.2018

Otac:
Ime: CH Umberto Clemena Cats*lv
Boja: Lila
EMS kod: BSH c

Majka:
Ime: GIC Avalanche Beauty of Freya*hr
Boja: bijela
EMS kod: BSH w 62

Mačići:

SKY Beauty of Freya*HR
Boja: bijela
Spol: mužjak
Težina: 108g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Sonja iz Zagreba

SHERLOCK Beauty of Freya*HR
Boja: krem
Spol: mužjak
Težina: 109g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Anela iz Sarajeva

SNOW Beauty of Freya*HR
Boja: bijela
Spol: mužjak
Težina: 115g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Teuta iz Zadra

SILKY Beauty of Freya*HR
Boja: lila
Spol: ženka
Težina: 85g
Status: rezervirana
Udomitelj:
Elvin iz Portoroža

SNOWFLAKE Beauty of Freya*HR
Boja: bijela (odd eyed)
Spol: ženka
Težina: 115g
Status: rezervirana
Udomitelj:
Ostaje u uzgajivačnici

Datum rođenja: 19.03.2018

Otac:
Ime: CH Umberto Clemena Cats*lv
Boja: Lila
EMS kod: BSH c

Majka:
Ime: GIC Avalanche Beauty of Freya*hr
Boja: bijela
EMS kod: BSH w 62

Mačići:

SKY Beauty of Freya*HR
Boja: bijela
Spol: mužjak
Težina: 108g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Sonja iz Zagreba

SHERLOCK Beauty of Freya*HR
Boja: krem
Spol: mužjak
Težina: 109g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Anela iz Sarajeva

SNOW Beauty of Freya*HR
Boja: bijela
Spol: mužjak
Težina: 115g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Teuta iz Zadra

SILKY Beauty of Freya*HR
Boja: lila
Spol: ženka
Težina: 85g
Status: rezervirana
Udomitelj:
Elvin iz Portoroža

SNOWFLAKE Beauty of Freya*HR
Boja: bijela (odd eyed)
Spol: ženka
Težina: 115g
Status: rezervirana
Udomitelj:
Ostaje u uzgajivačnici

Datum rođenja: 11.03.2018

Otac:
Ime: SC Oziris Nimble Cat*CZ
Boja: Lila
EMS kod: BSH c

Majka:
Ime: Uriela Beauty of Freya*hr
Boja: plava kornjačevina bikolor
EMS kod: BSH g 03

Mačići:

SIMBA Beauty of Freya*HR
Boja: krem
Spol: mužjak
Težina: 97g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Sonja iz Zagreba

SAPHIRA Beauty of Freya*HR
Boja: plava kornjačevina
Spol: ženka
Težina: 87g
Status: rezervirana
Udomitelj:
Nina iz Zagreba

SONNY Beauty of Freya*HR
Boja: lila bikolor
Spol: mužjak
Težina: 100g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Ana iz Čakovca

SPOCK Beauty of Freya*HR
Boja: krem
Spol: mužjak
Težina: 91g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Antonia iz Šibenika

SCARLETT Beauty of Freya*HR
Boja: lila kornjačevina bikolor
Spol: ženka
Težina: 104g
Status: rezervirana
Udomitelj:
Marina iz Zagreba

Datum rođenja: 11.03.2018

Otac:
Ime: SC Oziris Nimble Cat*CZ
Boja: Lila
EMS kod: BSH c

Majka:
Ime: Uriela Beauty of Freya*hr
Boja: plava kornjačevina bikolor
EMS kod: BSH g 03

Mačići:

SIMBA Beauty of Freya*HR
Boja: krem
Spol: mužjak
Težina: 97g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Sonja iz Zagreba

SAPHIRA Beauty of Freya*HR
Boja: plava kornjačevina
Spol: ženka
Težina: 87g
Status: rezervirana
Udomitelj:
Nina iz Zagreba

SONNY Beauty of Freya*HR
Boja: lila bikolor
Spol: mužjak
Težina: 100g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Ana iz Čakovca

SPOCK Beauty of Freya*HR
Boja: krem
Spol: mužjak
Težina: 91g
Status: rezerviran
Udomitelj:
Antonia iz Šibenika

SCARLETT Beauty of Freya*HR
Boja: lila kornjačevina bikolor
Spol: ženka
Težina: 104g
Status: rezervirana
Udomitelj:
Marina iz Zagreba